Μικροβιοκτονία

Εξειδικευμένες εφαρμογές μικροβιοκτονίας με σκοπό την καταπολέμηση βακτηρίων, μικροβίων, ιών και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών.

Ο ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου και επιτυγχάνεται με σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ.mikrobiokotnia

Η μικροβιοκτονία κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, ιδιαίτερα σε χώρους αυξημένου συγχρωτισμού, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, μέσα μαζικής μεταφοράς κ.ά.

Με την εφαρμογή της μικροβιοκτονίας ψεκάζονται όλες οι προσβεβλημένες επιφάνειες αφού έχουν πρώτα καθαριστεί. Σαν απολυμαντικά μέσα χρησιμοποιούνται διοξείδιο του χλωρίου, τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου κ.α.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, φιλικά προς το περιβάλλον, δεν λεκιάζουν, δεν αλλοιώνουν τις επιφάνειες και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τον ΕΟΦ.

ΔΩΡΟ!

1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΕΩΣ ΔΕΚ. 2017
ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ!