Συντήρηση Πυροσβεστήρων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
πυροσβεστικη φωλια

Η κατάσβεση της φωτιάς την κρίσιμη ώρα θα είναι αποτελεσματική αν το υλικό κατάσβεσης είναι κατάλληλο και η συντήρηση έχει γίνει βάσει των κανόνων που ορίζει η νομοθεσία.
H συντήρηση των πυροσβεστήρων περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπουργική απόφαση 618/43 (ΦΕΚ 52/Β/2005) & από την τροποποίηση της 17230/671 (ΦΕΚ 1218/Β/2005).

Αναλυτικά:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητη για την καλή και ασφαλή λειτουργία τους. Συνιστάται μια φορά το χρόνο και πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο συνεργάτη.

Η διαδικασία περιλαμβάνει άδειασμα του πυροσβεστήρα ,αντικατάσταση ελαστικών μερών ,έλεγχος κλείστρου, έλεγχος της κατάστασης της σκόνης ,πέρασμα της από μηχάνημα για να εξασφαλιστεί ότι βρίσκεται σε λεπτό διασκορπισμό, γέμισμα και έλεγχος βάρους, συμπλήρωση σκόνης αν απαιτηθεί, ρύθμιση πίεσης με προωθητικό αέριο και τέλος έλεγχος στεγανότητος.

Πιστοποιητικό ελέγχου Πυροσβεστήρα συνοδεύει κάθε εργασία συντήρησης, όπως ορίζει ο νόμος.

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Στην αναγόμωση ακολουθούνται όλες οι εργασίες που εκτελούνται και στην συντήρηση ,με την διαφορά ότι το πυροσβεστικό υλικό αντικαθίσταται με νέο. Η αναγόμωση διεξάγεται μόνο κατά τα έτη 5,10,15 (**Μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναγόμωση και πιο νωρίς ανάλογα την ποιότητα της Σκόνης )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Κατά τον έλεγχο αυτό γίνεται:

 

ΝOΜΟΘΕΣΙΑ

K.Y.A. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52)
Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης

Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄1218)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης».

Looking for a quality and affordable constructor for your next project?